Zeng Yi (Ethan), Experimental Specialist

Zengyi

 

Office: GEH D303a

Email: zengyi@wku.edu.cn

Education Background:
Master Degree in Condensed Matter Physics
Tongji University

Publications:

  1. Yi Zeng, Guohua Gao*, Guangming Wu*, Huiyu Yang. Nanosheet-structured vanadium pentoxide thin film as a carbon- and binder-free cathode for lithium-ion battery applications. Journal of Solid State Electrochemistry[J] ,Volume 19, Issue 11, November 2015: pp3319-3328
  2. Yi Zeng*, Ji Li, Bao Zha, Min Tang, Xiaoping Yu, Sudi Rao, Ying Li, Zhiwei Zhang, Xiaoxian Chen. Analysis of Dark Spot Defect on RGB Color Filter Patterns. The 17th International Meeting on Information Display[C], Busan, Korea: The Korean Information Display Society, 2017: P1-96